Zoeken binnen deze website

SearchAls U op zoek bent naar specifieke informatie binnen deze website, kan U gebruik maken van een van volgende mogelijkheden:

  • Gebruik de zoek in deze site optie (bovenaan rechts) a.d.h.v. een sleutelwoord, d.w.z. een of meerdere woorden (bv: open haard) die vermoedelijk voorkomt in de pagina(s) waarnaar U op zoek bent. Als antwoord krijgt U dan een of meerdere website linken waarop U kan klikken. Deze linken worden telkens gevolgd door enkele lijnen tekst die aan het begin van elke pagina te vinden zijn.
  • Zoek naar alle pagina's die een specifiek etiket (tag in het Engels) dragen. Onderaan elke pagina staan er gewoonlijk een aantal etiketten. Door op zo'n etiket te klikken, krijgt U een overzicht van alle pagina's (samen met enkele lijnen tekst vervat in het begin van elke pagina) die allemaal hetzelfde etiket hebben. Zo bv. zijn er een ganse reeks pagina's met label  <Legaal> (klik eens op deze link om te zien wat het resultaat is ...).
  • Gebruik de optie Sitemap (in de linker kolom). U krijgt dan een overzicht van alle beschikbare pagina's binnen deze website. Voor elke pagina wordt de titel van de pagina gegeven. Gebruik de CTRL-F combinatie op Uw toetsenbord om op een eenvoudige manier pagina's te zoeken met een (deel van een) titel ervan.
Subject: 

www.AbitMORE.be

Copyright © 2000 - 2023 AbitMORE bvba - All rights reserved.

Copyrights | Trademarks | Terms and Conditions | Privacy | RSS feeds

Design: In Petto | Hosting: AbitMORE | Powered by: Drupal