Internet Hosting

Hosting is een dienst die aangeboden wordt aan particulieren of bedrijven om de benodigde infrastructuur beschikbaar te stellen voor:Server rack

  • inkomende eMails die opgeslagen moeten worden tot de bestemmeling van zo'n eMails ze heeft kunnen inkijken en verder afhandelen (ook wel eMail hosting genoemd).
  • het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is voor gebruikers van een website, en welke dan ook beschikbaar gemaakt wordt telkens iemand (bv een website bezoeker) er om vraagt (ook wel website hosting genoemd).

Belangrijke aspecten hierbij zijn zaken zoals de snelheid en veiligheid waarmee dit soort zaken afgehandeld wordt. Bovendien moet er voor gezorgd worden dat de daarvoor benodigde server infrastructuur voor een website en/of eMail verkeer altijd beschikbaar is en correct geconfigureerd is.

Zowel een website als eMail zijn ook gekoppeld aan een specieke domeinnaam, zoals bijvoorbeeld www.mijndomein.be en mijn.naam@mijndomein.be. Daarom moet de domeinnaam zelf (zoals mijndomein.be) op de juiste wijze opgezet zijn (ook wel domeinnaam registratie genoemd).

In de praktijk wordt dit soort zaken altijd afgehandeld door bedrijven die gespecializeerd zijn in het aanbieden van dit soort internet diensten, zoals AbitMORE.

Voor nieuwe klanten die de hosting van hun bestaande domein naar AbitMORE wensen te verhuizen, zorgt AbitMORE gratis voor alles wat er bij zo'n verhuis komt kijken.

Subject: 

www.AbitMORE.be

Copyright © 2000 - 2023 AbitMORE bvba - All rights reserved.

Copyrights | Trademarks | Terms and Conditions | Privacy | RSS feeds

Design: In Petto | Hosting: AbitMORE | Powered by: Drupal