Domeinnaam Registratie

Wilt u internet bezoekers ontvangen op uw eigen virtueel adres (de zgn. "domeinnaam"), dan moet U eerst die domeinnaam laten registreren. Dit naar analogie van een telefoongids waarin Uw telefoonnummer opgenomen wordt opdat andere personen Uw nummer zouden kunnen opzoeken.

De registratie van een domeinnaam zorgt ervoor dat als iemand Uw domeinnaam opgeeft in een web browser (zoals bijvoorbeeld http://www.abitmore.be), er een vertaling gebeurt van die naam naar een zgn. "IP-address" (zoals bijvoorbeeld 91.198.174.232). Het is via dit nummer dat de gevraagde webpagina op de juiste computer (webserver) kan gevonden worden, en getoond zal worden in de web browser van de bezoeker van Uw website.

Voor de keuze van een geschikte domeinnaam, hebt U een zekere vrijheid. Meestal kiest men een domeinnaam waarin een naam of bedrijfsnaam vervat is. Wacht echter niet te lang met de registratie van Uw domeinnaam! Hier geldt 'wie het eerste komt, het eerste maalt' ... Eenmaal geregistreerd kan niemand anders nog dezelfde domeinnaam registreren. Met Uw eigen domeinnaam beschikt U dus over een eigen (gegarandeerd uniek) adres op het internet om U persoonlijk of bedrijfsmatig mee te profileren.

Indien U een domeinnaam wenst aan te vragen, controleer dan eerst of de domeinnaam die U zou wensen nog wel vrij is. Dit kan U zelf (online) controleren bij volgende instanties:

  • DNS.be, voor de registratie van alle ".be" (= Belgische) domeinnamen, zoals AbitMORE.be.
  • InterNIC.com, waar o.a. alle domeinnamen kunnen geregistreerd worden die eindigen op ".com", ".edu", ".net", ".org", etc., zoals AbitMORE-SCM.com.

Als de domeinnaam die U wenst nog vrij is, kan U ons contacteren voor het indienen van een gepaste domein registratie aanvraag omtrent het gewenste domein. Wij zorgen dan voor de verdere afhandeling van Uw aanvraag.  Opgelet: U (niet wij!) wordt eigenaar van de domeinnaam. Dit alles in tegenstelling met sommige andere bedrijven die "Uw" domeinnaam aanvraag indienen op hun bedrijfsnaam, waardoor U op termijn met handen en voeten aan hen gebonden blijft.

Wij zorgen voor een snelle en correcte afhandeling van de domeinnaam registratie, alsook het technisch aspect omtrent het configureren van Uw domeinnaam op onze zgn. "nameservers".

Eenmaal de domeinnaam geregistreerd is, kan U kiezen uit 3 mogelijkheden voor wat het eigenlijke gebruik van dat domein betreft:

  • Uw domein door ons laten beheren: als U het domein onmiddellijk in gebruik wenst te nemen, en U tevens kiest voor het aan ons toevertrouwen van de website hosting. Optioneel kunnen wij in dit geval ook instaan voor de website ontwikkeling en het website onderhoud.
  • Uw domein bij ons parkeren: als U het domein niet onmiddellijk in gebruik neemt, maar het wel wenst te reserveren zodat het niet door iemand anders kan geregistreerd worden. Het domein kan in dit geval aan een "under construction" pagina gekoppeld worden (tot het effectief in gebruik genomen wordt).
  • Extern beheer van Uw domein: als U het domein onmiddellijk in gebruik wenst te nemen, en U de website hosting wenst toe te vertrouwen aan een derde partij (soms ook wel "URL forwarding" genoemd).
Subject: 

www.AbitMORE.be

Copyright © 2000 - 2023 AbitMORE bvba - All rights reserved.

Copyrights | Trademarks | Terms and Conditions | Privacy | RSS feeds

Design: In Petto | Hosting: AbitMORE | Powered by: Drupal