Website Onderhoud

Een website met verouderde informatie doet meer kwaad dan goed. Daarom dat het onderhouden van een website noodzakelijk is. Typische redenen waarom dit niet gebeurt zijn: gebrek aan kennis, onvoldoende tijd, geen budget beschikbaar, enz.

Daarom dat wij het onderhoud van Uw website kunnen aanbieden. Dit is een soort van verzekeringscontract, waarbij vooraf vastgelegd werd welk soort aanpassingen aan een website vervat zijn in zo'n contract. Enkele voorbeelden:

 • Het periodiek aanbrengen van beveiligingsupdates.
 • De site beschikbaar maken in een of meer bijkomende talen (vertaling van de website).
 • Aanpassingen aan bepaalde formuleringen om in overeenstemming te zijn met recente wetswijzigingen.
 • Een afbeelding van een verouderd logo vervangen.

Kort samengevat: alles wat er nodig is om een website in goede vorm te houden. Wij garanderen dat dergelijke onderhoudsactiviteiten binnen een redelijke termijn (typisch enkele werkdagen) uitgevoerd worden.

Een speciaal soort van onderhoudswerkzaamheden die we kunnen uitvoeren zijn het produceren van varianten van Uw website, welke allen terug te brengen zijn tot andere implementaties van dezelfde bronmaterialen. Voorbeelden zijn:

 • Vertalingen: hierbij wordt een site, opgesteld in een eerste taal, volledig vertaald in een (of meerdere) bijkomende talen. Eventueel kan men overwegen om zelf de vertaling te doen van alle relevante website pagina's in een andere taal, waardoor de kost voor een meertalige website beperkt wordt.
 • Facelift: uitgaande van dezelfde bronteksten, labels, titels, enz., wordt de site technisch en/of grafisch op een andere manier geïmplementeerd, bijvoorbeeld:
  • een totaal verschillend kleurenschema.
  • een andere visualisatie van de indeling van de site in secties, pagina's en paragrafen.
  • een mobiele versie (mobile friendly) versie van Uw website voor het bezoeken van Uw site via een smartphone of tablet computer (iPhone, iPad, etc).
  • een zgn. "responsive" versie van Uw website, die zich aanpast aan de apparatuur van de website bezoeker (naarmate het gebruikte scherm kleiner is, wordt alleen de meest belangrijke informatie getoond).

Ook voor bestaande websites, waarvoor de website hosting (nog) niet door ons uitgevoerd wordt, kunnen wij het website onderhoud uitvoeren. Een speciaal geval hieromtrent zijn de verouderde websites die enige tijd geleden ontwikkeld werden (bijvoorbeeld omwille van ontbrekende functionaliteiten). Indien gewenst kunnen wij een volledige analyse maken van de bestaande website, welke dan al dan niet door ons kan geïmplementeerd worden in Uw website. Als wij de implementatie ervan uitvoeren, is de kostprijs van de analyse aftrekbaar van de kostprijs van de implementatie.

Een andere mogelijkheid voor dergelijke sites, is dat wij een re-engineering van de bestaande site doen en omvormen naar het Drupal formaat. Na deze eenmalige investering, zijn alle voordelen van Drupal omtrent website onderhoud ook voor dergelijke site beschikbaar. Bovendien ervaart de klant het meestal als een eerste voorbeeld van facelift van de website, terwijl het voor ons de normaalste zaak van de wereld is dat we allerhande (standaard) Drupal faciliteiten automatisch ook in dergelijke site opgenomen hebben.

Subject: 

www.AbitMORE.be

Copyright © 2000 - 2023 AbitMORE bvba - All rights reserved.

Copyrights | Trademarks | Terms and Conditions | Privacy | RSS feeds

Design: In Petto | Hosting: AbitMORE | Powered by: Drupal