Website Hosting

Om een website toegankelijk te maken voor internet gebruikers, moet de volledige website ergens op een computer geplaatst worden die:

  • permanent (24u/24u, 7dagen/week) met het internet verbonden is.
  • op de juiste manier beveiligd is, zodat alleen bevoegde gebruikers wijzigingen kunnen aanbrengen aan de inhoud van de website.
  • over gepaste faciliteiten beschikt om een (of meerdere) website pagina's te versturen naar de browser van Uw website bezoeker, op het ogenblik dat de bezoeker erom vraagt en binnen een redelijke termijn (performance).

Zulke computers worden "webservers" genoemd. Het beschikbaar stellen van alle benodigde faciliteiten op zo'n server wordt "webhosting" genoemd.

Wij beschikken over alle benodigde infrastructuur (webservers) om de hosting van Uw website te verzorgen.

Subject: 

www.AbitMORE.be

Copyright © 2000 - 2023 AbitMORE bvba - All rights reserved.

Copyrights | Trademarks | Terms and Conditions | Privacy | RSS feeds

Design: In Petto | Hosting: AbitMORE | Powered by: Drupal