Virtuele Backup Server

Bij het maken van backups is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de backups zich bevinden op een veilige locatie en op voldoende afstand tot de computer(s) waarop die backups gemaakt werden. Daardoor voorkomt men dat de backups zelf verloren zouden gaan na bv een brand of een diefstal.

Een oplossing hiervoor is het gebruik van een “virtuele backup server”. In dit geval wordt een backup server vanop afstand ter beschikking gesteld door AbitMORE en worden de periodieke backups gemaakt (overgezonden) via een bestaande internet verbinding op een ogenblik dat die verbinding weinig of niet in gebruik is, bijvoorbeeld 's nachts. AbitMORE garandeert de vertrouwelijkheid van de opgeslagen backup gegevens, en zorgt ook voor beveiliging ervan tegen ongeoorloofd gebruik door derden.

Via een virtuele backup server heeft de klant geen kosten voor hardware, software of onderhoud van de backup server, en ook geen extra werk met het vervoeren en beheren van de backups zelf (zoals DVDs). In plaats daarvan betaalt de klant enkel een vast periodiek bedrag voor het gebruik van de door AbitMORE ter beschikking gestelde backup server. Het bedrag zelf is afhankelijk van het volume en de frequentie (dagelijks, wekelijks, etc) van de backups.

Subject: 

www.AbitMORE.be

Copyright © 2000 - 2023 AbitMORE bvba - All rights reserved.

Copyrights | Trademarks | Terms and Conditions | Privacy | RSS feeds

Design: In Petto | Hosting: AbitMORE | Powered by: Drupal