Mogelijke Toepassingen

De lijst van mogelijke toepassingen die kunnen gebruikt worden is virtueel onbeperkt. Enkele voorbeelden er zijn (onvolledige lijst!):

  • Customer Relationship Managent (CRM): een toepassing voor het beheer van je customer relations. Het laat toe om klanten, leads, opportunities, enz. te beheren, het geeft een overzicht van potentiële inkomsten, je kan er eMail campagnes mee opzetten en beheren, enz. Een gekende voorbeeld van zo'n systeem is SalesForce, SugarCRM of SuiteCRM.
  • Groupware: Dit omvat een geïntegreerde oplossing om een agenda, contactadressen en eMail centraal te beheren op de server. Door de gegevens centraal op te slaan heeft iedereen steeds toegang tot de meest recente informatie, is er geen behoefte meer aan manueel gegevens kopiëren van de ene naar de andere computer en is het eenvoudiger om er automatisch en periodiek backups van te maken. Enkele gekende voorbeelden van zo'n systemen zijn  Feng Office, eGroupware, Zimbra, of Zoho (sommigen intussen verouderd, sommigen meer recent).
  • Support: Een toepassing voor het beheren van de dienst na verkoop. Deze toepassing helpt bij de opvolging van problemen, vragen, service na verkoop, kan prioriteiten toewijzen, verantwoordelijken koppelen aan service items, allerlei rapporten genereren die helpen om de kwaliteit van de opvolging te analyseren, enz. Een gekend voorbeeld hiervan is BugZilla (intussen verouderd), terwijl meer recent er ook Drupal gebaseerde systemen beschikbaar zijn.
  • Private cloud: een systeem gelijkaardig aan iCloud, Dropbox, etc, maar met dit verschil dat alles in eigen beheer wordt gehouden (in plaats van te moeten vertrouwen op een multinational die ten allen tijde eenzijdig de gebruiksvoorwaarden kan veranderen). Een gekend voorbeeld hiervan is ownCloud.
  • Wiki: een flexibel documentatie systeem dat op vele manieren gebruikt kan worden. Eenvoudig ingegeven teksten worden automatisch omgetoverd in overzichtelijke webpagina's met navigatie- en zoekmogelijkheden. Het kan gebruikt worden voor bv een overzicht van veel gestelde vragen van klanten, weergeven van werk procedures, info fiches, enz. Het meest gekende voorbeeld van zo'n wiki systeem is MediaWiki dat origineel ontwikkeld werd voor Wikipedia, Een gelijkaardig, doch minder gekend, voorbeeld is dokuWiki.
  • Versiebeheer: Een toepassing voor het beheren van versies van software, releases, enz. Een gekend voorbeeld hiervan is Git en GitHub (of misschien nog SVN).
  • Document management: een systeem voor het beheren van documenten zoals contracten, offertes, plannen, etc, gekoppeld aan zaken zoals goedkeuringen, etc. Een gekend voorbeeld hiervan is Alfresco.
  • Project management: een toepassing voor het beheren van projecten. Het laat toe om klanten, projecten, taken en resources te definiëren. Resources kunnen aan taken worden toegewezen, taken en projecten kunnen start- en einddatums, budgetten en prioriteiten toegewezen worden, er zijn diverse rapporterings mogelijkheden, enz. Een voorbeeld hiervan is web2Project.
Subject: 

www.AbitMORE.be

Copyright © 2000 - 2024 AbitMORE bvba - All rights reserved.

Copyrights | Trademarks | Terms and Conditions | Privacy | RSS feeds

Design: In Petto | Hosting: AbitMORE | Powered by: Drupal