Linux Server

Om de diverse toepassingen te kunnen gebruiken, is het nodig te beschikken over een Linux server. Daarvoor zijn er 2 mogelijkheden:

  • gebruik maken van de bestaande infrastructuur (servers) van AbitMORE, met toegang vanop afstand en beperkt tot de personen die daartoe toelating hebben. Dit al dan niet gekoppeld aan digitale certificaten (vrij te kiezen). Hierbij betaalt men een initiële (eenmalige) setup kost, tesamen met een periodieke (bv per kwartaal) kost voor het gebruik ervan, waarin vervat alles wat nodig is voor de goede werking ervan. De eigenlijke data (gegevens opgeslagen in het systeem) blijven ten allen tijde eigendom van de klant. Leveringstermijn van deze formule is (bij benadering) 1 maand.
  • de klant stelt zelf de benodigde infrastructuur ter beschikking, typisch een Linux server in het kantoor van de klant. Als dergelijke server (nog) niet beschikbaar is, kan AbitMORE de benodigde hardware bezorgen, en tevens alle setup ervan doen, zodat de klant een gebruiksklaar systeem ontvangt. AbitMORE kan vanop afstand instaan voor het bewaken van de goede werking ervan, bv als het ooit nodig is om beveiligingsupdates of upgrades toe te passen. Optioneel kan voor zo'n server ook een (beveiligde) toegang vanop afstand voorzien worden (bv om thuiswerken mogelijk te maken). De initiële investering ligt hierbij een stuk hoger natuurlijk, maar daarnaast zijn er dan enkel periodieke kosten voor het bewaken van de goede werking ervan (typisch hooguit enkele uren / maand). Onze ervaring leert dat zo'n server typisch zo'n 5 à 7 jaren meegaat (= periode om investeringskost af te schrijven). Leveringstermijn van deze formule is (bij benadering) 2 à 3 maanden.

Het komt nogal eens voor dat een klant zich wat vragen stelt of soms zelfs ongerust wordt als men hoort dat het hier gaat om iets waarbij er met Linux gewerkt gaat worden. Wat men daarbij gewoonlijk niet weet (of vergeet) is dat:

  • het overgrote deel van alles wat met internet te maken heeft, wereldwijd, allemaal gebaseerd is op Linux, en met een jarenlange reputatie van degelijkheid.
  • het gebruik van Linux is helemaal transparant voor de eigenlijke gebruikers (de klant zelf). Zozeer zelfs dat men de bestaande computers (PCs, MACs, tablets, etc) gewoon kan blijven gebruiken.
  • moest AbitMORE het niet vertellen aan de klant, de klant mogelijks nog niet eens zou beseffen dat er achter de (server) schermen met Linux gewerkt wordt.
Subject: 

www.AbitMORE.be

Copyright © 2000 - 2023 AbitMORE bvba - All rights reserved.

Copyrights | Trademarks | Terms and Conditions | Privacy | RSS feeds

Design: In Petto | Hosting: AbitMORE | Powered by: Drupal