Printervriendelijke versiePDF-versie

||Legaal||

Privacy bepalingen

Omtrent deze privacy bepalingen

Wij hechten veel belang aan de bescherming van hun klanten en de bezoekers van deze website, overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 omtrent de bescherming van de privacy. Wij gebruiken de informatie die we van U verzamelen hoofdzakelijk om U te informeren omtrent onze producten en diensten, en om U een meer gepersonaliseerde ervaring aan te bieden bij het bezoeken van deze website.

Nederlands
Subject: 

Voorwaarden en clausules

Door uw toegang tot deze site en zijn pagina's erkent u automatisch onderstaande voorwaarden te aanvaarden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, wordt u vriendelijk verzocht deze site en zijn pagina's niet te raadplegen

Nederlands
Subject: 

Handelsmerken

AbitMORE logo

AbitMORE ® is een geregistreerd handelsmerk van AbitMORE ® bvba.

ChangeMan ® is een geregistreerd handelsmerk van SERENA Software, Inc.

Drupal ® is een geregistreerd handelsmerk van Dries Buytaert.

AbitMORE ® bvba kan de rechten opeisen op handelsmerken en dienstbenamingen in deze pagina's.

Nederlands
Subject: 

Copyrights

Copyright © 2000 - 2018, AbitMORE ® bvba. Alle rechten voorbehouden.

De auteursrechten op de pagina's en de schermen in deze pagina's alsook op de informatie en het materiaal dat erin vervat zit, zijn eigendom van AbitMORE bvba, behoudens een andersluidende vermelding.

Nederlands
Subject: 

Legale documenten


Binnen deze sectie van de website, kan je diverse documenten vinden omtrent de (saaie) "legale voorwaarden" die van toepassing zijn voor deze website.

Nederlands
Subject: 
Abonneren op ||Legaal||

www.AbitMORE.be

Copyright © 2000 - 2024 AbitMORE bvba - All rights reserved.

Copyrights | Trademarks | Terms and Conditions | Privacy | RSS feeds

Design: In Petto | Hosting: AbitMORE | Powered by: Drupal